Condica de sugestii și reclamații

Chestionarul
de satisfacție

Grupurile de
pacienți

Linia
fierbinte

Ce faci dacă nu ai fost #tratat bine?

Cu toții ne dorim ca problemele de sănătate cu care venim într-o instituție medicală să fie soluționate rapid, cu rezultat și fără consecințe negative.

Totuși, se întâmplă deseori, ca, în rol de pacient, tratamentul primit să aibă alt rezultat decât cel care-l aștepți, să se comunice cu tine pe tonuri mai puțin prietenoase, să nu ți se ceară părerea sau să fii tratat diferit decât pacienții ce au o problemă similară cu a ta. 

Ce faci dacă nu ai fost tratat(ă) bine sau ți s-au încălcat drepturile ca pacient?

Pasul 1. Scrie o plângere/sesizare pe numele conducătorului instituției medicale (directorul spitalului, șeful Centrului de sănătate/Centrului medicilor de familie) unde consideri că ți s-a încălcat drepturile ca pacient.

Important:

Plângerile/sesizările pot fi depuse în formă scrisă, semnate electronic sau verbal consemnate într-un proces verbal și se examinează în maxim 30 zile.

Plângerile/sesizările trebuie să conțină informații privind adresa și identitatea pacientului, cui este adresată, pretențiile, motivele depunerii plângerii și solicitările către instituția medicală, semnătura și datele de contact ale pacientului.

Plângerile anonime sau lipsite de adresă nu se examinează!

Dacă nu ești mulțumit(ă) de modul în care a fost examinată solicitarea ta, sau nu ești satisfăcut(ă) de măsurile întreprinse de instituția medicală

Pasul 2. Depune o plângere la Ministerul Sănătății (https://ms.gov.md/contacte-2/petitii-online/) sau la Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) (http://www.cnam.md/?page=124&petitii_online) în care să descrii în detalii situația ta. 

 

Totuși trebuie să știi că: Ministerul Sănătății nu soluționează plângeri, el este un organ care elaborează politici în sănătate, dar poate redirecționa plângerea/petiția ta către instituțiile responsabile și solicita inițierea unui control în cazul situației tale. 

 

Dacă nu ești de acord cu răspunsul primit din partea autorităților din sănătate:

Pasul 3. Poți adresa o plângere la Oficiul Avocatului Poporului (https://ombudsman.md/)

Ombudsmanul va examina modul în care Ministerul Sănătății, CNAM sau altă instituție responsabilă în sănătate a analizat cazul tău și dacă deciziile luate nu ți-au afectat drepturile în sănătate. 

 

Totodată, în situațiile în care nu ești de acord cu poziția instituției medicale pe cazul tău:

Pasul 4. Ai dreptul să depui o cerere de chemare în judecată pe a instituției medicale, prin care să soliciți constatarea violării drepturilor tale ca pacient sau repararea prejudiciului moral, biologic sau material (dacă este aplicabil).

 

În acest caz tu, ca pacient, trebuie să demonstrezi prin probe faptul că ți-au fost încălcate drepturile sau că ai suportat prejudicii. În calitate de probe (dovezi) pot servi documentația medicală, mărturiile tale sau a martorilor, înregistrări audio sau video, rezultate ale investigațiilor sau expertizelor judiciare etc.

 

Este recomandabil ca să consulți preventiv un avocat sau expert din ONG-uri specializate pe domeniul drepturilor omului, pentru a înțelege mai bine modul în care ar putea fi soluționată situația ta și care sunt pașii următori.

 

Și nu uita: denunțând cazurile de încălcare a drepturilor de pacient, tu contribui la servicii de sănătate mai bune și mai transparente în regiunea ta.